Habercilikte Yeni Çizgi

Türkiye’de son 2 yılda en çok Kürt illerinde nüfus arttı

Gazete Çizgi- Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Dünya Nüfus Günü’ne ilişkin bültenine göre, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her yıl nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirliyor. Bu yılın teması da geçen yılki gibi “Aile planlaması” oldu.

K 24’e göre TÜİK de buradan yola çıkarak Türkiye’deki doğum ve evlenme istatistiklerine ilişkin temel bilgileri derledi.Buna göre, Türkiye’de 2016’da 1 milyon 311 bin 895 olan canlı doğan bebek sayısı, 2017’de 1 milyon 291 bin 55 olarak kaydedildi. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3’ünü erkekler, yüzde 48,7’sini ise kızlar oluşturdu.

Bebeklerin yüzde 17,9’u İstanbul, yüzde 5,8’i Ankara, yüzde 5’i Urfa ve yüzde 4,1’i İzmir’de doğdu.

EN YÜKSEK URFA

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2017’de 4,29 çocuk ile Urfa oldu. Bu ili 3,72 çocuk ile Şırnak, 3,60 çocuk ile Ağrı ve 3,39 çocuk ile Muş izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,31 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,45 çocuk ile Bartın, 1,46 çocuk ile Edirne ve 1,48 çocuk ile Zonguldak izledi.

4 KÜRT İLİ ÖNDE

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, geçen yıl kaba doğum hızının en yüksek olduğu ilin binde 32,7 ile Urfa olduğu görüldü. Bu ili binde 27,9 ile Şırnak, binde 27,8 ile Ağrı ve binde 27,1 ile Muş izledi.

Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9,8 ile Edirne. Edirne’yi binde 9,9 ile Kastamonu ve Bartın, binde 10 ile Giresun, binde 10,1 ile Gümüşhane takip etti.

ERKEN EVLİLİK

Kız çocuk evlenmelerinin illere göre dağılımına bakıldığında, 2017 yılında Ağrı’nın yüzde 16,6 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, yüzde 16,1 ile Muş ve yüzde 12,3 ile Bitlis izledi.

Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu üç il ise yüzde 0,4 ile Dersim, yüzde 1,1 ile Rize ve yüzde 1,4 ile Trabzon oldu.

SEZARYEN DOĞUM

Sağlık Bakanlığı verilerine göre de 2014 yılında yüzde 51 olan sezaryen doğum oranı, 2015 ve 2016 yıllarında yüzde 53 olarak gerçekleşti.

2016 yılında sezaryen doğumların en yüksek oranda görüldüğü bölge yüzde 66 ile Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), en düşük oranda görüldüğü bölge ise yüzde 34 ile Kuzeydoğu Anadolu (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu.

EN GENİŞ AİLELER

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye’de 2012 yılında 3,7 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü azalma eğilimi göstererek 2017 yılında 3,4 kişi oldu.

İllere göre ortalama hanehalkı büyüklüğü incelendiğinde, 2017 yılında 6,4 kişi ile Şırnak’ın ilk sırada yer aldığı görüldü. Şırnak’ı 5,7 kişi ile Hakkâri ve Urfa, 5,6 kişi ile Batman izledi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Dersim oldu. Bu illeri, 2,8 kişi ile Balıkesir, Edirne, Burdur, Sinop ve Çankırı takip etti.

 

K 24

Diğer Haberler